Kasvu käynnistyi haastavassa tilanteessa

Voimia suuntasi vuoteen 2022 luottavaisin odotuksin. Maailmanpoliittisessa tilanteessa tapahtui kuitenkin äkillisiä muutoksia, jotka heijastuivat suoraan myös Pirkanmaan Voimian toimintaan. Ukrainan sota ja sen aiheuttama kustannusten merkittävä nousu haastoi yhtiön taloutta koko loppuvuoden ajan. Liikevaihdollisesti yhtiön toiminta ylsi kuitenkin suunnitellulle tasolle. Haastavasta ja poikkeuksellisesta talouden kehityksestä huolimatta yhtiön strategian keskeiset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti.

Vuoden 2022 kesällä hyvinvointialueuudistus siirtyi valmisteluvaiheesta päätöksentekoon, jonka myötä hyvinvointialueen hallitus teki päätöksen tukipalveluiden järjestämistavoista ja kumppanuuksista Pirkanmaan alueella. Päätöksen myötä Pirkanmaan Voimia sai merkittävän roolin hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden tuottajana 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaan hyvinvointialue myi ja luovutti ateria- ja puhtauspalveluihin liittyvät toiminnot Voimialle, joka jatkaa luovutettua toimintaa osana yhtiön nykyistä liiketoimintaa vuoden 2023 alusta. Pirkanmaan Voimiaan siirtyi liikkeenluovutuksessa yhteensä 230 henkilöä. Liiketoiminnan siirto ja solmittu palvelusopimus merkitsee Voimialle liikevaihdon kasvua vuodelle 2023 yhteensä n. 25 milj. €.

EsaSairanen 2035

Esa Sairanen
Toimitusjohtaja

Palvelukyky säilyi hyvällä tasolla muutoksista huolimatta

Monet muutokset haastoivat palvelukykyä vuoden aikana. Huoltovarmuuteen ja palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen panostettiin useaan otteeseen.Toiminnassa varauduttiin uuteen koronaepidemiaan ja julkisen sektorin lakkojen takia sopeutettiin palvelutoimintaa. Voimia osallistui Ukrainaan kohdistunutta hyökkäystä paenneiden ihmisten huoltoon ateria- ja puhtauspalveluilla. Lisäksi varauduttiin kriisin aiheuttamaan energia- ja sähköpulaan.

Muutoksista huolimatta Voimian palvelukyky oli omistaja-asiakkaiden mielestä hyvä. Yhteistyö ja asiakaspalvelu koettiin toiminnan vahvuuksiksi ja myös puhtauspalvelun laatu kehittyi.Ruokailijat olivat tyytyväisiä ruoan makuun pääosin entiseen tapaan.

Muutosten ja isojen kehitysprojektien täyteisestä vuodesta huolimattaa panostettiin myös asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen. Erityisesti kuntien päiväkoti- ja kouluruokailun tarpeisiin kehitettiin uusi ruokapalvelun palvelumalli Voimian Kimara. Sen kehitystyössä oli mukana Vesilahden kunta, joka otti Kimaran käyttöön vuoden 2023 alusta.

Tuotantorakenne ja toiminnanohjaus uudistui

Voimian merkittävä strateginen uudistamishanke, tuotantokeittiö Voimian Pata, valmistui suunnitellusti. Avajaisia juhlittiin toukokuussa Tampereen Lahdesjärvellä yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Padassa valmistetaan aluksi n. 33 000 ateriaa päivittäin päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin. Voimian Padan avulla hallitaan entistä kattavammin ateriatuotannon ympäristövaikutuksia mm. modernin talotekniikan, keskitetyn logistiikan ja aurinkosähköjärjestelmän avulla. Tuotantokäyttö aloitettiin asteittain syksyllä 2022 ja tuotantomäärä pystytään jopa tuplaamaan tulevaisuudessa.

Vastuullisuus ja hyvinvoinnin edistäminen vahvistui

Vastuullisuuden osalta edettiin vuonna 2020 vahvistetun Voimian ympäristötiekartan suunnitelman mukaan. Tavoitteisiin kirjattu kasvisruuan lisääminen eteni merkittävästi vuoden vaihteeseen mennessä: vuoden 2023 alusta kasvisruoka on tarjolla toisena vaihtoehtona päivittäin kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa. Voimian ympäristöjohtamisen tueksi viisi vuotta sitten rakennetun ympäristöjärjestelmä Ekokompassin sertifikaatti uusittiin joulukuussa.

Ystävänpäivänä julkistettiin perinteisesti Hyvinvoinnin kehittäjäkumppani-tunnustuksen saajat. Voimia haluaa vuosittain muistaa hyvinvoinnin edistämisessä ansioituneita kumppaneitaan ja asiakkaitaan sekä tuoda esille yhteistyön merkitystä kehitystyössä.

Pirkanmaan Voimian henkilöstöravintolat saivat arvostetun Sydänmerkin käyttöoikeuden toukokuusta alkaen. Merkkiä hallinnoi ja sen käyttöoikeuden myöntää Sydänliitto.

Pirkanmaan Voimia valittiin finaaliin SSTL:n Puhtausalan vuoden teko 2022 -kilpailussa. Ehdokkaana oli Tampereen Tilapalveluiden ja Pirkanmaan Voimian kehittämä ja käyttöönottama toimintamalli siivottavuuden arviointiin. Toimintamallin vaikutus sisäilman laatuun on merkittävä.

Vastuullisuusvaikuttamista vahvistettiin perustamalla voimia.fi-sivustolle Voimian asiantuntijoiden ja johdon blogi. Blogikirjoitusten kautta halutaan tuoda syvemmin esille Voimian roolia asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Huhtikuussa järjestettiin yhtiön ensimmäinen ansiomitalien jakotilaisuus. Juhlavassa tilaisuudessa Voimia muisti henkilöstöään, joilla oli kertynyt työuraa kaksikymmentä, kolmekymmentä tai peräti neljäkymmentä vuotta.

Digitalisaatio ja kehittyvä tiedon hallinta

Digitalisaation osalta vuoden 2022 aikana on Voimiassa edistetty automaation mahdollistamista mastertiedon-hallinnan kautta. Tämä mahdollistaa raportoinnin sekä muun dataan perustuvan seurannan automatisointia sekä vähentää manuaalista työtä. Yhtiön ensimmäiset ohjelmistorobotit otettiin käyttöön ostolaskujen tiliöinnin automatisointiin.

Talous

Pirkanmaan Voimia Oy:n liikevaihto 66,2 miljoonaa euroa toteutui 4,6 miljoonaa euroa (+7,5 %) edellisvuotta korkeampana. Liiketoiminnan kasvun lisäksi liikevaihdon kasvua selittää valmistuspalvelumallista luopuminen oppilaitosruokailussa. Edellisvuoteen verrattuna ateriapalvelumyynti kasvoi (+9,1 %) ja puhtauspalveluiden myynti (+2,9 %). Yhtiön tilikauden liiketulos oli ensimmäistä kertaa tappiollinen yhtiön toimintahistorian aikana. Tilikauden liiketappio -0,91 miljoonaa euroa. Tappiollisen tuloksen keskeisin selittävä tekijä on historiallisen suuri kustannustason nousu tilikauden aikana. Investoinnit olivat tilikaudella 3,7 miljoonaa euroa.

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.