2023 - kasvun vuosi

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023 Voimia sai merkittävän roolin Pirkanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden tuottajana 16 kunnan alueella. Pirkanmaan hyvinvointialue myi ateria- ja puhtauspalveluihin liittyvät toiminnot Voimialle ja yhtiö jatkoi palveluiden tuottamista osana aikaisempaa liiketoimintaansa. Palveluiden tuotantovastuun siirto sekä toiminnan käynnistäminen onnistui hyvin. Liiketoiminnan siirto ja solmittu palvelusopimus kasvatti yhtiön liikevaihtoa n. 27 miljoonaa euroa.

Maailmanpoliittinen tilanne jatkui epävakaana. Inflaatiokierre kasvatti normaalia enemmän kustannuksia toimintavuoden aikana. Voimian talouteen merkittävimmät kustannusvaikutukset aiheutuivat julkisen sektorin huomattavista palkankorotuksista ja kertakorvauksista sekä elintarvikkeiden hinnan noususta ja lakoista. Tämä tarkoitti yhtiön toiminnassa tiukkaa taloudenpitoa.

Yhtiön tuloksellisuus parani merkittävästi toimintaprosessien hiomisen ja kehityshankkeiden ansiosta. Oman työn tuottavuus kasvoi oleellisesti (9 %), mikä edesauttoi yhtiön talouden kääntymistä jälleen positiiviseksi haastavan edellisvuoden jälkeen.

EsaSairanen 2035

Esa Sairanen
Toimitusjohtaja

Tuotantorakenteen uudistaminen tuo tehokkuutta ja uusia palveluita

Liiketoimintamallin uudistaminen jatkui hoitoalan palveluissa. Uudistamisella tavoitellaan skaalautuvaa ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa, jotta pystytään vastaamaan tehokkaasti asiakkaan toiminnan tuleviin muutoksiin ja tehostamistarpeisiin.

Vuosi 2023 oli lasten ja nuorten aterioita valmistavan tuotantokeittiö Voimian Padan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Voimian Pata mahdollisti eri ikäryhmille suunnitellut ruokalistat ja laajemman ateriavalikoiman, mikä edisti mm. kasvisruoan tarjonnan laajentumista.

Vuoden aikana lanseerattiin uusi palvelu Voimian Kimara. Kimara on tarkoitettu erityisesti kuntien päiväkoti- ja kouluruokailun tarpeisiin. Toimintamallissa ruoka toimitetaan tuotantokeittiö Voimian Padasta ja asiakas hoitaa itse palvelukeittiön toiminnan kouluissa ja päiväkodeissa. Vesilahden kunta otti Kimaran käyttöön vuoden 2023 alusta.

Vastuullista palvelua

Erilaiset muutokset haastoivat palvelukykyä vuoden aikana. Julkisen sektorin lakkojen takia sopeutettiin toimintaa useaan otteeseen. Muutoksista huolimatta palvelutuotanto toimi laadukkaasti ja tehokkaasti ja asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla.

Kouluruoka 75 v Syksyllä juhlimme yhdessä tamperelaiskoululaisten kanssa upeaa suomalaista keksintöä maksutonta kouluruokailua. Lapset ja nuoret äänestivät mieliruokiaan uusista ja vanhoista ruokasuosikeista juhlaviikolle ja keräsimme kouluruokailuun liittyviä muistoja.

Voimia oli mukana FinnClean Innovaatio 2023 –kilpailun finaalissa puhtauspalveluiden combo-mallilla, jossa toimipaikassa puhtauspalveluita tuottaa kaksi palveluntuottajaa eli Voimian oma palvelutuotanto sekä valittu ostopalvelukumppani.

Yhtiön järjestämän perinteisen Voimia Forum 2023 –tapahtuman teemana oli hyvä johtaminen ja rohkea päätöksenteko. Pirkanmaalaisia kuntapäättäjiä kokoontui kuuntelemaan ja keskustelemaan vaikeistakin päätöksistä, joita toiminnan uudistaminen vaatii.

Viisi tähteä puistoruokailulle Tampereen suosittu puistoruokailu järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kesä–heinäkuussa jaettiin viidessä puistossa yli 11 700 maksutonta ateriaa lapsille ja nuorille. Voimian valmistama ruoka maistui nuorille erinomaisesti.

Voimia on omistajiensa vahva vastuullisuus-, ilmasto- ja ympäristökumppani. Voimia arvioi ja valitsi tärkeimmäksi kestävyystavoitteekseen ruokahävikin vähentämisen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa sekä tiedolla johtamista. Voimian ilmasto- ja ympäristötiekartta ohjaa yhtiön toimintaa vuoteen 2030 asti. Voimia on Tampereen EU-ilmastomissiokumppanina tukemassa sen tavoitteita kohti hiilineutraalia kaupunkia. Vuodelle 2025 asettamamme tavoite – puolet lasten ja nuorten aterioista on ilmastoystävällisiä – on jo pääosin saavutettu.

Voimian ateria- ja puhtauspalveluilla on Avainlippu merkkinä suomalaisesta työstä. Ateriapalveluissa suositaan kotimaisia tuotteita aina kun se on mahdollista. Vuonna 2023 Voimian ostamien elintarvikkeiden kotimaisuusaste oli 71 prosenttia.

Suomalaista ruokaa Erilaiset teemapäivät ilahduttavat asiakkaita ja useasti heitä myös osallistetaan teemojen valintaan. Syyskuussa päiväkodeissa, kouluissa, ikäihmisten asumispalveluissa, sairaaloissa ja lounasravintoloissa ympäri Pirkanmaan juhlistettiin Suomalaisen ruuan päivää.

Uusia voimialaisia

Vuoden vaihteessa Voimialle siirtyi Pirkanmaan hyvinvointialueelta liikkeenluovutuksella 230 ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijää sekä uutena työntekijäryhmänä myös laitoshuoltajia. Työntekijöiden muutostukeen ja perehdyttämiseen panostettiin huomattavasti alkuvuoden aikana. Vuoden lopussa yhtiössä työskenteli 1113 henkilöä.

Maijalle ravintola-alan Oscar-palkinto Voimian Maija Kulmala pääsi syksyllä finaaliin ja voitti tammikuussa 2024 Ammattikeittiön päällikkö -sarjan kovatasoisessa ravintola-alan Pro-kilpailussa.

Henkilöstön työhyvinvointia mittaava omistautumisindeksi säilyi useista vuoden aikana tapahtuneista suurista muutoksista huolimatta aiempien vuosien tapaan hyvällä tasolla.

Talous

Pirkanmaan Voimia Oy:n liikevaihto oli 99 miljoonaa euroa, joka toteutui 32,9 miljoonaa euroa (+49,7 %) edellisvuotta korkeampana. Merkittävin liiketoiminnan kasvua selittävä tekijä on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Tilikauden liikevoittoprosentti oli in house -yhtiön omistajatavoitteen mukainen 0,9 % . Yhtiön nettotulosta kasvattivat saadut rahoitustuotot sekä edellisen tilikauden tappiosta johtuvat alhaiset tuloverot. Investoinnit tilikaudella olivat 2,3 miljoonaa euroa.

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.