Asiakasyhteistyö

Ruokadiplomit

Tiesitkö, että Pirkanmaan Voimian kouluilla ja päiväkodeilla on ruokadiplomi?

Kouluruokadiplomi

Kouluruokadiplomi® on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Diplomi kertoo myös hyvästä yhteistyöstä.

Kouluruokailun tehtävänä on edistää ja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailu on myös tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailu on siis koko koulun yhteinen asia, jonka toteuttamiseen ja kehittämiseen voi osallistua koko kouluyhteisö.

Diplomin tavoitteena on kohottaa kouluruokailun arvostusta ja nostaa se näkyväksi osaksi koko koulun yhteistä toimintaa.

Makuaakkoset-diplomi

Makuaakkoset-diplomi® on jatkumo Ammattikeittiöosaajien 2013 lanseeraamalle Kouluruokadiplomille.

Makuaakkoset-diplomin hakuvaiheessa päiväkodeissa käydään moniammatillisesti läpi 45-kohtainen kysymyssarja, jonka pääteemoina ovat ravitsemusosaaminen, ruokakulttuurin opettelu osana lapsen sosiaalistumisprosessia, ruoka-, hygienia- ja ympäristöosaaminen sekä päiväkodin ja ruokapalvelun välinen yhteistyö ruokailuun ja ruokakasvatukseen liittyvissä asioissa.

Diplomimallit tukevat kansallisten ravitsemussuositusten jalkauttamista ja nostavat suomalaisen joukkoruokailun ja sen tekijöiden arvostusta. Diplomien myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Sapere-toiminta päiväkodeissa

Tuemme päiväkodeissa Saperen toteuttamista. Sapere-menetelmässä on keskeistä ruokailo, joka on paras matkalippu ruoan maailmaan. Pakottamalla lapsen syömään tai maistamaan emme luo ruokailoa vaan sammutamme sen. Lasta rohkaistaan tutustumaan ruokiin kaikkien aistien avulla: leikki, tutkiminen ja uteliaisuus ovat lapsen tapa oppia. Mitä enemmän lapsi osallistuu ruokien tekemiseen, sitä enemmän hän innostuu.

Olemme myös suunnitelleet päiväkodeille oppaan, jossa annetaan vinkkejä Saperen suunnitteluun omassa päiväkodissa. Lisää Saperesta ja Ruokailoa päiväkotien arkeen -oppaasta löytyy sivustoltamme kohdasta Päiväkodit.

Ruokaraadit

Ruokaraatitoiminnalla on Voimiassa pitkät perinteet. Lähes jokaisella asiakasryhmällä on oma raatinsa. Raatilaiset arvioivat ruokalistalla jo olevia tuttuja ruokia sekä tuotekehityksemme suunnittelemia uusia ruokalajeja. Arviointien perusteella hyväksynnän saaneita ruokia lisätään ruokalistoille, tuunataan enemmän asiakasryhmän maun mukaisiksi tai tehdään muita tarvittavia muutoksia. Ruokaraatien avulla varmistetaan, että tarjonta vastaa eri asiakasryhmien makumieltymyksiä ja toiveita.

Perusopetuksen, ammattioppilaitosten ja lukion ruokaraadeissa oppilaat ja opiskelijat pääsevät mukaan arvioimaan ja kehittämään. Raati järjestetään koulupäivän yhteydessä ja osallistujat arviovat päivän lounaan. Tuotekehitystiimimme on paikalla keräämässä palautetta ja vastaamassa kysymyksiin. Ruokaraadit ovat sekä meille että asiakkaalle tärkeitä mutta myös hauskoja ja suosittuja tapahtumia!

Päiväkotien ruokaraati pidetään ennalta valitussa päiväkodissa yhteistyössä päiväkodin henkilöstön kanssa. Mikäli testattavana on esimerkiksi suolaisia välipaloja, pidetään raati välipala-aikaan. Raatilaiset olivat suureksi avuksi mm. välipalojen lisätyn sokerin määrän vähentämisessä. Sokerin vähentäminen kolmanneksella sai päiväkodin ruokaraadin yksimielisen hyväksynnän.

Lähitorien ruokaraatien jäsenet ovat vireitä ikäihmisiä, jotka arvostavat perinteisiä kotiruokia, mutta uutuudetkin kiinnostavat. Ruokaraatiin kutsutaan vakioasiakkaita ja usein käydään myös mielenkiintoisia keskusteluita ruokaperinteistä eri puolella Suomea.

Ruokasuosikeista äänestetään

Vuosittain toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysymme asiakkailtamme heidän mieliruoistaan. Kysely antaa suuntaa ruokalistasuunnittelulle. Pirkanmaan Voimia palvelee päivittäin kymmeniä tuhansia asiakkaita ja kaikkien miellyttäminen tasapuolisesti onkin haastava tehtävä: lempiruoat ja -maut ovat aina henkilökohtaisia.

Sen lisäksi, että pyrimme huomioimaan eri asiakasryhmien suosikkiruokalajit tarjonnassamme ympäri vuoden, järjestämme myös erilaisia lempiruokaäänestyksiä. Kouluissa on äänestetty esimerkiksi viimeiselle kouluviikolle tortillatarjoilu ja Lasten oikeuksien päivälle suosikkikeitto. Päiväkodeissa lapset äänestävät nettisivuillamme olevien valokuvien perusteella.

Äänestykset ovat suosittuja ja niiden tuloksista tiedotetaan jokaisessa koulun ruokasalissa ja päiväkodin ryhmässä. Äänestysten ajatuksena on myös tukea ruokakasvatusta ja herätellä hyvää keskustelua ruoasta ja ruokailusta laajemminkin.

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.