Toimitusjohtajan tervehdys

Poikkeuksellinen vuosi

Koronapandemia väritti voimakkaasti lähes jokaisen yrityksen – niin myös Pirkanmaan Voimian – päättynyttä tilikautta. Keväällä valtaosa opiskelijoista siirtyi etäopetukseen ja ikäihmisten ja erityisryhmien avopalvelut suljettiin. Pandemian vaikutukset jatkuivat syksyllä kouluissa koronakaranteenien muodossa. Osa päiväkoti-ikäisistä lapsista jäi  kotihoitoon. Koronaan varautuminen johti kiireettömien sairaalapalveluiden vähenemiseen ja sen myötä potilasruokailun laskuun pandemian alusta miltei vuoden loppuun asti.

Toisaalta korona synnytti asiakaskunnassa uusia palvelutarpeita. Kevään kouluruokajakelu, syksyn etäopiskelijoiden ateriakassit, syksyllä lanseerattu käsidesipalvelu sekä tehostetun siivouksen kasvanut tarve vähensivät koronan ei-toivottuja taloudellisia vaikutuksia.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta Voimian asiakastyytyväisyys säilyi asiakaskyselyjen mukaan hyvänä. Asiakkaat arvostivat erityisesti asiakaspalvelua ja yhteistyön sujuvuutta niin ateria- kuin puhtauspalveluissa. Puhtauspalvelun arvioissa näkyivät lisäksi poikkeustilanteen aiheuttama siivouksen merkityksen kasvu sekä vaatimustason nousu.

Green Deal -hankkeen tukeminen päiväkodeissa
Voimia tukee joutsenmerkityillä puhtauspalveluillaan kemikaalikuormituksen vähentämistä päiväkodeissa. Tampereen kaupunki ja Tuomi Logistiikka solmivat kestävien hankintojen Green Deal -sopimuksen ympäristö-, sosiaali- ja terveysministeriöiden kanssa marraskuussa.

Pirkanmaan Voimia Oy sai tilikauden alussa uusia omistajia Nokian ja Ylöjärven kaupunkien liityttyä yhtiön osakkaiksi. Toimintaa laajentamalla pystytään varmistamaan yhtiön kannattavuus sekä edullinen hintataso.

Esa Sairanen
Toimitusjohtaja

Tuotantorakenne uudistuu

Voimian hallitus teki syksyllä 2020 investointipäätöksen tuotantokeittiö Voimian Padan rakentamisesta. Voimian Pata turvaa valmistuessaan päiväkoti-, koulu- ja opiskelijaruokailun tuotantokapasiteetin Tampereella, parantaa tuotannon tehokkuutta, työolosuhteita ja asiakaslähtöisyyttä sekä huomioi entistä kattavammin ateriatuotannon ympäristövaikutukset. Padassa tullaan valmistamaan alkuvaiheessa noin 33 000 ateriaa päivässä ja sen käyttöönotto mahdollistaa yhtiön kasvun ja laajentumisen Pirkanmaalla.

Voimian Pata pähkinänkuoressaKatso animaatio, niin tiedät mistä Voimian Padassa on kyse!

Tuotantokeittiö Voimian Padan rakentaminen alkoi joulukuussa 2020. Sen tuotantokäyttö on tarkoitus alkaa syksyllä 2022. Padan pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy ja sen rakennuttamistehtävistä vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy. Hanke rahoitetaan leasingrahoituksella päärahoittajanaan SEB Leasing Oy.

Myös hoitoalan tuotantorakenteen uudistaminen otti ison askeleen Keskussairaalan uuden palvelukeittiö Köökin valmistuttua loppuvuodesta 2020. Palvelukeittiö otettiin käyttöön alkuvuonna 2021 ja sairaala-aterioiden valmistus keskitetään samanaikaisesti Pitkäniemen ravintokeskukseen.

Vastuullisuus ja hyvinvoinnin edistäminen

Voimian hiilijalanjälki laskettiin tilikauden aikana yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Vuoden 2019 tiedoin laskettuna yhtiön hiilijalanjälki oli 13 500 CO2-ekv vuodessa eli 1,2 kg CO2-ekv ateriaa kohti. Ilmastotiekartta viitoittaa Voimian ilmastotyötä siten, että vuoteen 2028 mennessä tavoitellaan ilmastopäästöjen vähennystä 30 prosentilla ja vuoteen 2030 mennessä 50 prosentilla. Toimenpiteet painottuvat kasvipohjaisten raaka-aineiden, kalan ja siipikarjan käytön lisäämiseen sekä punaisen lihan käytön että hävikin vähentämiseen, mikä on linjassa ravitsemussuositusten kanssa.

Biohävikkivaakojen pilottikäyttö
Kahdessa toimipaikassa aloitettiin hävikkivaakakokeilu. Ajatuksena on kiinnittää huomiota lautashävikin määrään ja oppilaiden mahdollisuuteen vaikuttaa siihen.

Aktiivisena asiakkaidensa hyvinvoinnin kehittäjänä Voimia osallistui tulevan Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ikäihmisten ruokasuositusten laatimiseen.

Kehittäjäkumppanin palkitseminen
Yhtiö huomioi neljää kumppania vuosittaisella Hyvinvoinnin kehittäjäkumppani -tunnustuksella. Tunnustuksella Voimia haluaa julkisesti kiittää henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat yhdessä yhtiön kanssa vieneet kuntalaisen hyvinvointia eteenpäin omalla toimialueellaan.

Maistuva koulu -hankkeen kautta Voimian lasten ja nuorten palvelualueen ruokakasvatus- ja osallisuusmallit otettiin valtakunnalliseen käyttöön.

Kouluruoka pitää liikkeellä
Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeää myös Tampereen omille jääkiekkojoukkueille Tapparalle ja Ilvekselle, jotka lähtivät helmikuussa mukaan Kotijoukkueet kouluruoan puolesta -kampanjaan. Kampanjavideo ehti pyöriä ottelutauoilla Hakametsän hallissa ennen kevään koronasulkua.

Tarja Alatalo
Liiketoimintajohtaja

Digitalisaatio ja kehittyvä palvelutuotanto

Yhtiö panosti voimakkaasti tiedolla johtamisen kehittämiseen: merkittävä määrä dataa harmonisoitiin ja integroitiin uuteen tietovarastoon, joka tulee toimimaan lähteenä johdon ja palvelutuotannon raportoinnille.

Toiminnanohjausjärjestelmä Aromi14:n käyttöönotto viimeisteltiin tilikauden aikana lasten ja nuorten palvelualueella. Järjestelmän käyttöönottoprojekti laajeni edelleen hoidon palvelualueelle, jossa käyttöönotto jatkuu vuonna 2021. Aromin hyödyt liittyvät ennen kaikkea prosessien virtaviivaistamiseen, ekologisuutta ja kustannustehokkuutta lisäävään ennustavaan analytiikkaan sekä asiakastarpeiden entistä ketterämpään huomioimiseen.

Tuomas Vepsäläinen
Johtaja, ICT ja liiketoiminnan kehitys

Henkilöstö

Pirkanmaan Voimia Oy:n palveluksessa työskenteli tilikaudella keskimäärin 728 henkilöä. Yhtiössä toteutettiin tilikauden aikana noin sata uutta rekrytointia, minkä lisäksi järjestettiin useita rekrytoivia koulutuksia sekä oppisopimuskoulutuksia. Henkilöstön palkitsemista laajennettiin ottamalla käyttöön yhtiön liikevoittoon ja avainmittareihin sidottu koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä.

Koronapandemia vaikutti henkilöstöön voimakkaasti: keväällä käydyt yhteistoimintaneuvottelut johtivat määräaikaisiin lomautuksiin ja lisäksi valtaosa toimistotyötä tekevistä henkilöistä siirtyi keväästä lähtien etätöihin. Palvelutuotannon henkilöstön työvire säilyi lomautuksista ja pandemian aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta pääosin hyvänä. Etätyön koettiin pääsääntöisesti nostaneen työtehoa, lisänneen työhyvinvointia ja helpottaneen työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Voimia huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Yhtiössä vuonna 2019 lanseerattua Hyvinvoinnin lähettiläät -kehitysohjelmaa jatkettiin koronarajoitusten puitteissa muun muassa henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriharrastustoimintaa sekä hyvinvointia tukemalla. Myös omaehtoiseen lisäkouluttautumiseen on mahdollista saada työnantajan tukea. Yhtiö sai Vuoden oppisopimustyönantaja -kilpailussa kunniamaininnan aktiivisesta toiminnastaan oppisopimuskoulutuksen saralla.

Satu Ollikainen
Johtaja, Henkilöstö- ja lakiasiat

Talous

Yhtiön omavaraisuusaste kehittyi tilikauden aikana suotuisasti 31,9 prosentista 38,5 prosenttiin.

Tilikaudella toteutettiin investointeja yhteensä 2,2 miljoonan euron arvosta leasing- ja tulorahoituksen turvin. Aineelliset investoinnit (1,5 milj. euroa) kohdistuivat uudis- ja perusparannuskohteiden keittiöihin sekä muihin asiakaslaatua parantaviin kone- ja laiteinvestointeihin, aineettomat investoinnit (0,7 milj. euroa) kohdistuivat tuotantokeittiö Padan hanke- ja toteutussuunnitteluun sekä tuotannonohjausjärjestelmä Aromi14:n kehitystyöhön.

Pirkanmaan Voimian liikevaihto 58,2 miljoonaa euroa toteutui koronapandemiasta johtuen 3,6 miljoonaa euroa (-5,9 %) edellisvuotta alhaisempana. Pandemia vaikutti erityisesti ateriapalvelumyyntiin lisäpalveluineen, kun taas puhtauspalvelumyynti ylitti edellisvuoden tason. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta yhtiön tilikauden liikevoitto 0,55 milj. euroa toteutui ainoastaan 0,16 milj. euroa edellisvuotta heikompana. Yhtiön kannattavuus toteutui tavoitellulla tasolla yhtiön onnistuttua sopeuttamaan toimintansa yhtäkkisesti laskeneeseen myyntiin.

Liisa Eerola
Johtaja, Talous ja johtamisen tuki

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.