Vastuullista ruokaa

Arvostamme korkealaatuisia raaka-aineita ja suosimme kotimaisia elintarvikkeita aina, kun se on mahdollista. Valmistamme ateriat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemus- ja ruokailusuositukset huomioiden turvataksemme hyvän päivän kaikille ruokailijoille päiväkotilapsista ikäihmisiin. Tarjoamassamme ruoassa ei ole muuntogeenisiä aineita eikä lisättyä natriumglutamaattia. Hankintakriteereissä huomioidaan elintarvikkeiden jäljitettävyyteen ja turvallisuuteen sekä eläinten hyvinvointiin liittyvät näkökohdat.

Vuonna 2020 Pirkanmaan Voimian ostamien elintarvikkeiden kotimaisuusaste oli  vahva 72 prosenttia.

Käyttämiemme elintarvikkeiden alkuperämaa

  • Naudan, sian ja siipikarjan liha suomalaista, saksanhirven ja lampaan liha EU tai Uusi-Seelanti
  • Maitotuotteet (n. 97 %) pääosin suomalaista, erikoisjuustot EU:n alueelta
  • Rasvat, öljyt, muna pääosin suomalaista
  • Tuore kala pääosin suomalaista, pakastettu kala suomalaista tai EU:n alueelta
  • Valmisruoka pääosin suomalaista, muutamia poikkeuksia EU:n alueelta
  • Leivät ja pullat suomalaisista leipomoista
  • Perunat ja kaali suomalaista, porkkana ja lanttu pääosin suomalaista, kausittain EU:n alueelta
  • Salaatit, tomaatit, paprikat ja kurkut pääosin EU:n alueelta, kausittain suomalaista
  • Hedelmistä omenat ja päärynät pääosin EU:n alueelta
  • Marjat pääosin suomalaista, muutamia poikkeuksia EU:n alueelta

Ostopalvelukumppanimme sitoutuvat käyttämään kotimaisia elintarvikkeita ateriapalvelussaan. Tuotteet ja kotimaisuusaste voivat kuitenkin poiketa Pirkanmaan Voimian kotimaisuusasteesta.

Ilmastomyönteisyys

Lapsille ja nuorille on kasvisruokaa tarjolla päivittäin lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Päiväkodeissa ja kouluissa on kasvisruokapäivä kerran viikossa ja päivittäisen kasvisruoan saa pyydettäessä. Kasvisruoka valmistetaan kouluruokailussa pääosin lakto-ovovegetaarisena eli se sisältää kasviskunnan tuotteiden lisäksi maitoa ja kananmunaa.

Vuonna 2020 neljässäkymmenessä koulussa ja päiväkodissa aloitettiin kokeilu, jossa tarjotaan päivittäin kahta lounasvaihtoehtoa; kasvisruokaa ja sekaruokaa. Tätä toimintamallia laajennetaan vaiheittain siten, että viimeistään vuonna 2022 kasvisruoka on tarjolla yhtenä lounasvaihtoehtona kaikissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Pakollisten kasvisruokapäivien sijaan lapsia ja nuoria ohjataan hyviin valintoihin positiivisen ruokakasvatuksen kautta. Lapsia ja nuoria rohkaistaan maistamaan ja kokeilemaan uusia makuja ja valitsemaan vapaasti tarjolla olevista vaihtoehdoista. Kun kasvisruoka on tarjolla linjastossa ensimmäisenä, se houkuttelee maistamaan.

Pirkanmaan Voimia tukee Tampereen kaupungin tavoitetta hiilineutraaliudesta. Negatiivisten ilmastovaikutusten vähentäminen on kirjattu yhtiön ympäristöohjelmaan ja myös omistajatavoitteisiin. Vuonna 2020 Luonnonvarakeskus (Luke) laski Pirkanmaan Voimia Oy:n hiilijalanjäljen. Laskelman pohjalta on laadittu Voimian ilmastotiekartta. Tavoitteena on vähentää reilun viiden vuoden kuluessa kokonaispäästöjä kolmannes ja puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä.

Tuotekehityksen keinoin lisätään kasvisruoan houkuttelevuutta sekä kasvisten ja muiden ilmastomyönteisten raaka-aineiden osuutta myös muissa ruokalajeissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lihan, riisin ja maitovalmisteiden osittaista korvaamista ruoanvalmistuksessa vähäpäästöisemmillä raaka-aineilla. Pirkanmaan Voimia pyrkii siihen, että puolet lasten ja nuorten aterioista on ilmastoystävällisiä vuoteen 2023 mennessä, mikä on sopusoinnussa myös ravitsemussuositusten kanssa.

Ruokahävikin hallinta

Ruokahävikin hallinnassa ammattitaitoinen menekin  suunnittelu ja yhteistyö asiakkaan kanssa on avainasemassa. Mikäli tähderuokaa jää, kaikissa päiväkodeissamme ja kouluissamme talon henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa sitä mukaan. Ravintokeskukset Koukun Helmi ja Hatanpää sekä Tesoman koulun, Tampereen kansainvälisen koulun ja Tredu Santalahdentien keittiöt luovuttavat tähderuokaa ruoka-apuun. Koukun Helmessä ja kouluissa yhteistyökumppani on ev. lut. seurakuntien diakoniatyön Ruokapankki, joka koordinoi ruoka-avun jakelun edelleen. Hatanpää lahjoittaa tähderuoan päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsuun.

Ruokahävikin vähentäminen on tärkeä tekijä ilmastopäästöjen vähentämisessä. Tavoitteena on puolittaa hävikki vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää tarkkuutta keittiöiltä, aktiivista yhteistyötä asiakkaiden kanssa lautashävikin vähentämiseksi sekä ruoka-aputoiminnan laajentamista edelleen.

Eläinten hyvinvointi

Kana ja kalkkuna

Käyttämämme kananmunatuotteet on tuotettu salmonellavapaalla alueella ja niiden alkuperä jäljitettävissä tuottajalle asti. Käytämme n. 14 000 kiloa kananmunia vuodessa ja vuodesta 2021 alkaen 98,5% on vapaiden kanojen munia. Kananmunavalmisteiden osalta sitoudumme hankintakriteereissä siihen, että vuoden 2025 aikana myös kananmunavalmisteet ovat vapaiden kanojen munista.

Siipikarja on salmonellavapaalta alueelta ja broilerin alkuperä on jäljitettävissä tilalle asti. Yhtenä tärkeimmistä broilereiden hyvinvoinnin mittareista käytetään ns. jalkapohjaindeksiä. Hyvä jalkapohjaterveys kertoo broilerien hyvistä kasvuolosuhteista, esimerkiksi pehkun kunnosta ja lintujen suolistoterveydestä.  Käyttämiemme tuotteiden broilereiden jalkapohjaindeksivaatimus on pienempi kuin 40. (Jos parven jalkapohja-tulehdusarvioinnin tulos ylittää 80 pistettä, on tarkastuseläinlääkärin ilmoitettava siitä tuottajalle sekä aluehallintovirastolle.)

Sika

Käyttämämme sianliha tulee tiloilta, joissa on käytössä terveydenseurantajärjestelmä Sikava. Sikavaan kuuluvilla tiloilla seurataan hännänpurentaa, joka on yksi sikojen hyvinvoinnin indikaattori. Hännänpurenta on häiriökäyttäytymisen muoto, jossa stressaantunut sika puree karsinatoverinsa häntää. Suomea, Ruotsia ja Norjaa lukuun ottamatta Euroopassa on edelleen yleistä, että saparot typistetään rutiininomaisesti. Sikava seuraa myös mikrobilääkkeiden kuten antibioottien käyttöä. Lääkkeitä käytetään vain sairaiden eläinten hoitoon eläinlääkärin määräyksestä ja valvonnassa.

Nauta

Käyttämämme naudanliha hankitaan tiloilta, joissa on käytössä nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva. Nasevaan kuuluvilla tiloilla mikrobilääkkeitä kuten antibiootteja käytetään vain sairaiden eläinten hoitoon eläinlääkärin määräyksestä ja valvonnassa. Naseva seuraa nautojen terveyttä ja hyvinvointia mm. seuraavien toimintatapojen kautta: tilan ja eläinlääkärin välinen terveydenhuoltosopimus, tehdyt terveydenhuoltokäynnit, vuosittain päivitetty terveydenhuoltosuunnitelma, tehdyt laboratoriotutkimukset sekä lääkekirjanpito.

Kala

Käyttämämme kala on WWF:n kalaoppaan keltaisen tai vihreän listan mukaista. Villikalan tulee olla pyydetty tavalla, jossa huomioidaan ainakin seuraavien kohtien täyttyminen:
• kalastus noudattaa paikallisia ja kansainvälisiä lakeja
• kalastusteho on kalakannalle kestävällä tasolla (ei ylikalastusta)
• kalastuksella ylläpidetään ympäristön monimuotoisuutta
Lisäksi kalatoimittajalla tulee olla sosiaalisen vastuun suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä, miten liiketoiminnassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia, hyödynnetään sosiaalisen vastuun sertifiointeja ja auditointijärjestelmiä ja työllistetään esimerkiksi nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä.

Reilua kauppaa

Tampereen kaupunki on Reilun kaupan kaupunki. Pirkanmaan Voimia keittää henkilöstöravintoloissa, lukioissa ja Tredun toimipaikoissa Reilun kaupan kahvia ja Reilun kaupan teetä. Kahviloissa on lisäksi tarjolla Reilun kaupan sokeria ja hunajaa. Myös ostopalvelukumppanimme sitoutuvat tarjoamaan Reilun Kaupan kahvia ateriapalveluissa.

Vuonna 2020 Reilun kaupan tuotteita ostettiin n. 72 000 kiloa ja muita vastuullisia tuotteita (mm. RFA, MSC, UTZ) liki 105 000 kiloa. Tuotteita ostettiin lähes 60 000 kiloa edellisvuotta enemmän. Tuotteiden käyttö painottui banaaneihin ja kahviin. Reiluja banaaneita tarjotaan säännöllisesti ja niitä kuluu n. 64 000 kiloa vuodessa.

Tampere – Reilun kaupan kaupunki 

Pirkanmaan Voimia luomuportailla

Pirkanmaan Voimian kaikissa toimipaikoissa käytetään luomutuotteita, mm. kaikki käytössä olevat puurohiutaleet ovat luomua. Vuonna 2020 luomutuotteita ostettiin 150 000 kiloa, lähes kolmannes edellisvuotta enemmän. Luomutuotteista käytettiin eniten puurohiutaleita ja piimää.

Kaikki Pirkanmaan Voimian keittiöt ovat saaneet Portaat luomuun -diplomin. Pirkanmaan Voimia on merkittävillä panostuksilla sitoutunut luomutuotteiden säännölliseen käyttöön ja edistämään kestävää kehitystä toiminnassaan. Luomutuotteiden käytön lisäämisellä ollaan toteutettu asiakkaiden toiveita. Voimian toimipaikoista palvelukeskusravintolat, vanhainkoti, sairaala ja päiväkodit ovat Portaat luomuun -ohjelmassa portaalla kaksi ja muut toimipaikat ovat ensimmäisellä portaalla.

Ostopalvelukumppanimme sitoutuvat tarjoamaan luomutuotteita Portaat luomuun -ohjelman ja Pirkanmaan Voimian porrastasojen mukaisesti ateriapalveluissa.

Portaat luomuun on ohjelma ammattikeittiöiden luomutuotteiden käytön ja luomutietoisuuden lisäämiseksi.

Portaat luomuun -ohjelma 

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.