Julkaistu: 26.1.2021

Pirkanmaan Voimian ilmastotiekartta on valmistunut

Pirkanmaan Voimian ilmastotiekarttaan on koottu ilmastotoimenpiteet, joiden avulla vähennetään Voimian hiilijalanjälkeä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on vähentää reilun viiden vuoden kuluessa kokonaispäästöjä kolmannes ja puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä.

 Luonnonvarakeskus (Luke) on laskenut Pirkanmaan Voimia Oy:n hiilijalanjäljen. Päästöjen kokonaismäärä on 13 500 tonnia CO2-ekv. Laskennassa on huomioitu elintarvikkeiden valmistuksen, keittiöiden ja kuljetusten aiheuttamat päästöt. Voimia tarjoaa vuoden aikana kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa ja hoiva-alan palveluissa n. 12 miljoonaa ateriaa, joiden aiheuttamat päästöt vastaavat suunnilleen 15 000 asukkaan kaupungin kaukolämmön päästöjä. Tämän laskelman pohjalta on laadittu Voimian ilmastotiekartta vuoteen 2030.

 – Lähtötilanne on hyvä, toteaa Voimian laatuvastaava Janna Oksanen. – Voimian hiilijalanjälki on kohtuullisella tasolla, koska olemme jo esimerkiksi lisänneet kasvisruuan tarjontaa, kehittäneet logistiikkaa ja käytämme vihreää sähköä. Tällä hetkellä noin neljännes aterioista on ilmastoystävällisiä. Tavoitteena on vähentää reilun viiden vuoden kuluessa kokonaispäästöjä kolmannes ja puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa esimerkiksi 3500-4000 henkilöauton vuosipäästöjä.

Miten vaativat tavoitteet saavutetaan? Huomattavin tekijä Voimian hiilijalanjäljen muodostumisessa ovat elintarvikkeet ja suhteellisen vähäisestä käyttömäärästä huolimatta suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja on naudanliha. Naudanlihan käyttöä vähennetään asteittain ja sen asemesta käytetään kasviproteiinia, broileria ja kalaa. Kaurapohjaisten tuotteiden käyttöä maitotuotteiden tilalla lisätään ja riisi korvataan vähitellen kotimaisilla lisäkkeillä kuten viljatuotteilla ja perunalla. Kasvihuonekasviksia vaihdetaan kauden kasviksiin.

Tulos ei sinänsä ollut meille tutkijoille yllättävä, mutta alleviivaa osuvasti ruokaraaka-ainevalintojen merkitystä hiilijalanjäljen vähentämisessä ateriapalveluyrityksissä. Työmme oli melkoisen laaja eikä vastaavia ruokapalveluyritysten näinkin yksityiskohtaisesti toteutettuja laskentoja ole paljoa aikaisemmin tehty ja työmme tarjoaa varmasti pohdittavaa ja työkaluja Voimialle pidemmäksikin aikaa, toteaa Luken kestävyys- ja hiilijalanjälkipuolen asiakaspäällikkö ja erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri.

Ruokahävikin vähentäminen on tärkeä tekijä ilmastopäästöjen vähentämisessä. Tavoitteena on puolittaa hävikki vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää tarkkuutta keittiöiltä, aktiivista yhteistyötä asiakkaiden kanssa lautashävikin vähentämiseksi sekä ruoka-aputoiminnan laajentamista edelleen.

Päiväkotien ja koulujen ateriapalveluiden tuottajana Pirkanmaan Voimialla on merkittävä rooli lasten ja nuorten ruokakasvatuksessa. Osana vastuullista ruokakasvatusta Voimia toimii suunnannäyttäjänä ekologisesti kestävässä ruokailussa. Pirkanmaan Voimian liiketoimintajohtaja Tarja Alatalo korostaa, että kaikki muutokset viedään eteenpäin hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. – Kuuntelemme asiakkaitamme ja etenemme askel askeleelta. Tuotekehityksemme tekee hyvää työtä reseptien kehittämisessä ja kaikilla uusilla ruokalajeilla on asiakkaan hyväksyntä. Sekä lasten ja nuorten ravitsemuksen että hävikinhallinnan kannalta kaikkein tärkeintä on, että ruoka on maukasta ja näyttää hyvältä, jotta se tulisi syötyä.

Voimian ilmastotiekartta perustuu Luonnonvarakeskuksen tekemään laskentaan, jonka perustana olivat Voimian lähtötiedot vuodelta 2019. Luonnonvarakeskus on Maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, joka mm. tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi ja on Suomessa johtava elintarvikkeiden hiilijalanjälkilaskentaa ja sen menetelmäkehitystä toteuttava puolueeton asiantuntijataho.

Lisätietoja

Janna Oksanen
Laatuvastaava, Pirkanmaan Voimia Oy
puh. 040 861 0718
janna.oksanen@voimia.fi

 Tarja Alatalo
Liiketoimintajohtaja, Pirkanmaan Voimia Oy
puh. 0400 852 010
tarja.alatalo@voimia.fi