Julkaistu: 21.4.2022

Voimialla on paljon erilaisia mahdollisuuksia, joihin edetä. Itse olen päässyt töiden ohella mukaan lähiesimiestyön koulutukseen.

Simo, asiakaspalveluvastaava, Pitkäniemen ravintokeskus

Simon työura painottuu erilaisiin tehtäviin ravintokeskuksissa. Ravintokeskukset ovat sairaala-alueilla sijaitsevia tuotantokeittiöitä, joissa valmistetaan ruokaa potilaille sekä ateriat sairaalan henkilöstöruokailuun. Simo on työskennellyt sekä TAYS Keskussairaalan että Pitkäniemen ravintokeskuksissa, joista jälkimmäisessä hän on tällä hetkellä töissä.

Simo on tehnyt työuransa aikana kokin ja dieettikokin tehtäviä ja myös esihenkilön sijaisuuksia. Viimeisimpänä urapolun vaiheena Simo siirtyi tuotantovastaavan ja asiakaspalveluvastaavan tehtäviin vuoden 2021 alussa.

Mitä tekee tuotantovastaava ja asiakaspalveluvastaava? ”Tuotantovastaava suunnittelee ruokatuotantoa. Tuotantovastaavatiimi laatii tuotantolistat, joiden mukaan kokit toimivat. Pitkäniemessä on laaja tuotanto ja keskimäärin valmistetaan noin 9 eri ruokaa päivittäin.

Asiakaspalveluvastaavan roolissa teen osastokäyntejä ja yhteistyötä Pitkäniemen alueen osastojen ja myös Kiipulan koulun kanssa. Toimin lisäksi Pitkäniemen Aromi14-tuotannonohjausjärjestelmän avainkäyttäjän roolissa”, Simo kertoo työtehtävistään.

”Tykkään siitä, että työpäivän aikana on paljon tekemistä ja myös sopivasti haasteita. On aina mukava nähdä, kun tuotanto pyörii suunnitellusti ja voi hyvillä mielin lähteä töistä kotiin”, Simo kertoo työnsä parhaista puolista.

”Voimialla on mahdollisuus edetä työssä ja myös kouluttautumismahdollisuuksia tarjotaan. Isona yrityksenä Voimialla on paljon erilaisia mahdollisuuksia, joihin edetä esimerkiksi kokin tehtävistä.  Vastuuta saa. Itse on päässyt töiden ohella mukaan lähiesihenkilötyön koulutukseen, jonka opintoja parhaillaan viimeistelen.”, Simo kertoo Voimialla työskentelemisen parhaista puolista.

Mistä olet erityisen ylpeä työssäsi? ”Työn merkityksellisyydestä. Siitä että pystyn itse vaikuttamaan asioihin. Vaikka tuotanto ja ruokamäärät ovat kasvaneet, olen pystynyt antamaan oman panokseni siihen, että tuotanto pyörii ongelmitta, kaikki työt tulevat tehtyä ja pääsemme koko tiimi ajoissa kotiin.”

Vinkkinä Voimiasta kiinnostuneille työnhakijoille Simo haluaakin mainita, että Voimia on täynnä mahdollisuuksia. ”Olen itsekin aloittanut aikoinaan tiskarin tehtävissä ja päässyt näkemään ja tekemään lähes kaikki työtehtävät, mitä alalla on. Ja uusia haasteita ja mahdollisuuksia on vieläkin koettavissa.”