Julkaistu: 3.9.2018

Tampereen Voimian asiakastyytyväisyyskysely 2018

3.9.18 – 12.32

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kesän ja syksyn 2018 aikana. Kyselyyn liittyy haastatteluja, paperilomakkeita ja sähköisiä kyselyitä. Kumppanimme viime vuoden tavoin toteutuksessa on Feelback Oy, jossa kokonaisuudesta vastaa projektipäällikkö Nea Miettinen-Paavola.

Tiedonkeruu kokonaisuudessaan tehdään syyskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen Feelback analysoi ja raportoi aineistot. Tampereen Voimia käsittelee tulokset loka-marraskuun aikana ja tiedottaa tuloksista asiakkailleen loppuvuodesta. Tulosten pohjalta tehdään kehittämistoimenpiteitä asiakkaan parhaaksi.

Tarkempia tietoja kyselyn toteutusajankohdasta ja -tavasta eri asiakasryhmissä sekä yhteyshenkilöt

Toivomme aktiivista osallistumista!