Julkaistu: 4.12.2019

Tampereella ollaan tyytyväisiä potilasruokailuun

Pirkanmaan Voimian asiakastutkimuksen tulokset on julkaistu. Kokonaisuutena asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla: ruokailijoista 70 % on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tamperelaisissa sairaaloissa tarjottu ruoka maistuu potilaille erinomaisesti. Päiväkodeissa lapset kertovat maistavansa rohkeasti uusia ruokia ja alakouluissa salaatti tekee kauppansa.

Huomattavin muutos on tapahtunut potilasruokailussa, jossa tyytyväisyys on parantunut kaikilla osa-alueilla. Kaikkein tärkein eli ruoan maku on saanut arvion 4,07 asteikolla 1-5. Kotiateriapalveluun ja palvelukeskusravintoloiden tarjontaan ollaan tyytyväisiä, vanhainkodissa ja asumisyksiköissä arvostetaan ruokatoiveiden huomioimista.

Päiväkodeissa ja alakouluissa tulos on hyvä ja ruokailemaan on kiva tulla. Alakoululaiset tykkäävät ruoasta ja salaatti maistuu, kun sen saa sekoittaa itse tarjolla olevista aineksista. Kriittisin asiakasryhmä on edelleen yläkoululaiset. Kouluruokailussa säännöllisesti esiin noussut ruokasalin viihtyisyys koetaan nyt hieman paremmaksi kuin aikaisemmin.

Paras vastausprosentti saatiin lukioista, joissa opiskelijoiden ruokailuaktiivisuus sekä terveystottumukset ovat hyvällä tasolla. Opiskelijat ovat kiinnostuneita ruokailustaan ja toivoivat vielä lisää vaikutusmahdollisuuksia. Ammattioppilaitoksissa haasteena on etäopiskelu ja harjoittelujaksot, joiden vuoksi vain puolet opiskelijoista käy syömässä päivittäin. Yhteistyöhön ja asiakkaan vaikuttamismahdollisuuk-sien lisäämiseen oppilaitoksissa panostetaan ensi vuonna entistä vahvemmin.

Puhtauspalvelussa on järjestelmällisesti tehty työtä asiakasyhteistyön ja laadun kehittämiseksi ja työn tulokset alkavat näkyä. Tyytyväisimmät siivouspalveluiden asiakkaat löytyvät päiväkodeista, liikuntapaikoilta ja kulttuurikohteista kuten museoista.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Feelback Group Pirkanmaan Voimian toimeksiannosta syksyllä 2019. Tutkimukseen osallistui 7782 vastaajaa. Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita!

Kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä ravitsemuksen näkökulmasta viimeisen neljän vuoden ajalta voi tarkastella Tampereen kaupungin nettisivuilta:
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/ravitsemuksen-hyvinvointimatriisi.html

Lisätietoja
Tiina Tamiola
Asiakkuuspäällikkö, Pirkanmaan Voimia Oy
puh. 040 719 3998
s-posti: tiina.tamiola@tampere.fi