Julkaistu: 26.11.2020

Tamperelaiskouluissa ja päiväkodeissa maistuvat tutut ruuat

Pirkanmaan Voimian asiakastyytyväisyyskyselyssä tavallinen arkiruoka nousi kaikkien asiakasryhmien suosikiksi. Poikkeuksellinen aika on vaikuttanut koululounaan suosioon: erityisesti ammattiopiskelijat arvostavat etäopiskelujaksojen jälkeen monipuolista oppilaitosruokailua. Ikäihmisille kotona ja vanhainkodeissa ruoka maistuu ja heidän toiveensa huomioidaan.  

 

Koronakevään jälkeen on havaittavissa, että valmiiseen pöytään tuleminen houkuttaa eri tavalla. Tyytyväisyys on kasvanut erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa. Niissä ruokailu, ravitsemus ja hyvät terveystottumukset näyttävät saaneen positiivista nostetta: ruoka maistuu paremmin kuin ennen ja ruokailemaan tullaan useammin. Taustalla näkyy myös opiskelijahuollossa tehty panostus hyvinvointiasioihin ja elämänhallintaan. Voimia on pyrkinyt omalta osaltaan tukemaan näitä tavoitteita yhteistyössä Tredun kanssa.

Sairaaloista saadut potilasruokailun tulokset tukevat vuoden mittaan saatua vahvaa positiivista palautetta. 85 % potilaista on tyytyväisiä sairaalan ruokaan ja 13 % suhtautuu siihen neutraalisti.

Kotihoidossa, vanhainkodissa sekä palvelukeskus- ja päivätoiminnassa ruoka maistuu. Ikäihmisille on tärkeää, että heidän ruokatoiveensa otetaan huomioon ja ruokahetki on viihtyisä, mikä näkyy positiivisena kyselyn tuloksissa. Tyytyväisyys kotiateriapalveluun on erittäin korkealla tasolla. Kotona asuminen entistä pidempään on kasvava trendi ja ikäihmisten mieltymysten mukaan valmistetut kotiin toimitettavat ateriat tukevat arjen sujumista kotioloissa.

Kyselyn perusteella voi yleisesti todeta, että Tampereella tutun perusruoan arvostus on noussut kaikissa asiakasryhmissä. Niin lasten, nuorten, työssäkäyvien kuin ikäihmistenkin ruokatoiveet painottuvat arkiruokaan ja myös suosikit löytyvät sieltä. Koululaisille maistuvat parhaiten kalapuikot, uunimakkara, mannapuuro ja lihapyörykät. Ikäihmisten suosikkiruokia ovat mm. kaalikääryleet, lihapyörykät ja karjalanpaisti.

Kokonaistyytyväisyys Pirkanmaan Voimian ateriapalveluihin on hieman noussut edellisvuodesta: 72 % eli lähes kolme neljäsosaa asiakkaista on tyytyväisiä ja 20 % suhtautuu neutraalisti saamaansa palveluun.

Voimian joutsenmerkitty puhtauspalvelu saa hyvät arviot ja asiakas arvostaa erityisesti palvelutyöntekijöiden läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Korona-aikana siivouksen merkitys on luonnollisesti korostunut ja myös lisännyt asiakkaiden tietoisuutta ja vaatimuksia.

Vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Feelback Group Pirkanmaan Voimian toimeksiannosta syksyllä 2020. Kysely toteutettiin kullekin vastaajaryhmälle sopivimmalla tavalla (paperi- tai sähköinen lomake tai haastattelu) poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamat turvallisuusvaatimukset huomioiden. Tutkimukseen osallistui 7042 vastaajaa. Huomioimme kyselyn yhteydessä saamamme kehitystoiveet ja kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita!

Lisätietoja

Tiina Tamiola
Asiakkuuspäällikkö, Pirkanmaan Voimia Oy
tiina.tamiola@voimia.fi
puh. 040 719 3998