Julkaistu: 25.11.2021

Tamperelaisissa sairaaloissa syödään hyvin

Pirkanmaan Voimia Oy:n vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kyselyn perusteella kouluruoka maistuu tamperelaisille lapsille ja nuorille ja henkilökunnan ystävällisyys saa heiltä erityiskiitokset. Potilasruokailusta saatu hieno palaute kertoo sekä aterioiden korkeasta laadusta että ruokahetken onnistumisesta osastolla.   

Tamperelaiset lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä päiväkoti-, koulu- ja opiskelijaruokailuun. Alakoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden mielestä ruokahetki tuo kaivatun piristyksen päivään ja ruoka maistuu hyvältä. Kriittisin suhde kouluruokaan on perinteisesti yläkoululaisilla​, mutta heidänkin osaltaan kokonaistyytyväisyys on kohonnut reilusti. Lisäksi oppilaiden mielestä henkilökunta on ystävällistä ja heitä on helppo lähestyä. Asiakaspalvelu ja henkilökunnan ystävällisyys osoittautuvat tutkimuksen perusteella edelleen olevan Voimian valtteja kaikissa asiakasryhmissä. Panostamme edelleen hyvään asiakasyhteistyöhön ja koronan väistyttyä lisäämme jälleen lasten ja nuorten osallisuutta ruokailun ja ruokahetken kehittämiseen.  

Tyytyväisyys sairaalaruokailuun on kasvanut selvästi ja kokonaisuudessaan hoitoalan ateriapalveluissa – lähitoreilla, asumispalveluissa, toimintakeskuksissa ja kotiateriapalvelussa – tyytyväisyys on erinomainen. Ruoka maistuu hyvin ja jopa paremmin kuin edellisenä vuonna. Ruokahetkeen on selvästi panostettu osastoilla ja palvelukodeissa, mikä näkyy parantuneissa tuloksissa. Potilasruokailusta saatu erittäin hyvä palaute kertoo myös siitä, että aterioiden valmistuksessa käyttöön otettu uusi tuotantotapa on toimiva ja takaa laadukkaat ateriat keittiöltä potilaalle asti. Ruuan maku on kohdallaan ja tulevaisuudessa panostamme vielä entistä enemmän sen ulkonäköön. ​  

Kokonaistyytyväisyys Pirkanmaan Voimian ateriapalveluihin on hieman noussut edellisvuodesta: 73 % eli lähes kolme neljäsosaa asiakkaista on tyytyväisiä ja 20 % suhtautuu neutraalisti saamaansa palveluun. Voimian oma joutsenmerkitty puhtauspalvelu saa hyvät arviot. Kokonaisuutena puhtauspalveluissa on nähtävissä hyvää kehitystä: laadunvalvonta toteutuu ja mahdolliset ongelmatilanteet hoidetaan entistä jouhevammin.  Asiakkaan mielestä palvelu myös joustaa tarpeen mukaan. Tämä kertoo osaltaan siitä, että yhteistyö toimipaikoissa sujuu paremmin.  

Vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Feelback Group Pirkanmaan Voimian toimeksiannosta syksyllä 2021. Kysely toteutettiin kullekin vastaajaryhmälle sopivimmalla tavalla (paperi- tai sähköinen lomake tai haastattelu). Tutkimukseen osallistui 6619 vastaajaa. Huomioimme kyselyn yhteydessä saamamme kehitystoiveet ja kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita!  

Lisätietoja 

Tarja Alatalo 
Liiketoimintajohtaja, Pirkanmaan Voimia Oy 
tarja.alatalo@voimia.fi 
puh. 0400 852 010