Julkaistu: 2.12.2022

Ruokahetkeen kaivataan aikaa ja rauhaa

Pirkanmaan Voimian vuosittaisesta asiakastyytyväisyyskyselystä käy ilmi, että tamperelaisissa kouluissa ruokahetki ei enää tunnu niin mukavalta kuin aikaisemmin. Ruoan maku on pitänyt arvioissa pintansa, mutta ruokailussa tyytyväisyyttä laskee kiireen tuntu.  

Ruuan makuun liittyvät arviot ovat pääosin säilyttäneet hyvän tasonsa. Päiväkodeissa, alakouluissa, vanhainkodissa, päivätoiminnassa ja kotiateriapalvelussa ruoka maistuu erittäin hyvin. ​Kuitenkin kokonaisuutena tyytyväisyys ateriapalveluihin ei ole yhtä hyvä kuin aikaisemmin.  Kouluissa ja oppilaitoksissa tuloksen taustalla on heikentynyt kokemus ruokahetkestä. Ruokailua leimaa kiire ja levottomuus. Ruokahetkeen tarvitaan enemmän aikaa ja aikuisten läsnäolon rauhoittavaa vaikutusta. ​Tulevaisuudessa panostamme yhteistyössä koulun ja oppilaitoksen kanssa oppilaiden ja opiskelijoiden osallistamiseen sekä ruokakasvatukseen ruokarauhan ylläpitämiseksi.​ 

Sairaaloiden osastoilla ja palvelukodeissa ruokahetki on yhteistyötä, jossa hoitohenkilöstö huolehtii ruuan tilaamisesta ja tarjoilusta. Haasteellinen tilanne henkilöstön saatavuudessa vaikuttaa myös asiakaskokemukseen. Yhteiseen keskusteluun ei ole välttämättä jäänyt aikaa toimipaikoissa ja esimerkiksi asiakkaan kokemus ruokatoiveiden ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta on osittain heikentynyt ja vaikuttanut asiakkaiden tyytyväisyyteen. Ruokahetken kehittämiseksi tiivistämme yhteistyötä osastoilla ateriapalvelutehtävissä työskentelevän henkilöstön kanssa. Jatkamme myös yhdessä säännöllistä laadunseurantaa. ​ 

Puhtauspalveluiden osalta tyytyväisyys on kasvanut jokaisella osa-alueella. Erityisesti asioiden hoitaminen sovitusti ja laadunvalvonnan toteutuminen ovat saaneet aiempaa huomattavasti korkeammat arviot. Hyvän sisäilman turvaamiseksi on yhdessä käyty läpi tilojen siivottavuuteen liittyviä asioita, joihin asiakas itse voi vaikuttaa. Kun kengät ovat telineissään, askartelutarpeet kannellisissa laatikoissa ja tuolit nostettu lattialta kiinni pulpetteihin, sujuu siivous tehokkaasti ja huolellisesti. Asiakkaat ovat tyytyväisiä siivottavuuden kehitykseen ja pitävät puhtaustasoa hyvänä​. Puhtauspalveluiden osalta jatketaan hyvää yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ja tehdään edelleen säännöllistä laadun seurantaa asiakkaan, palveluntuottajan ja -järjestäjän kesken.​ 

Vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Feelback Group Pirkanmaan Voimian toimeksiannosta syksyllä 2022. Kysely toteutettiin kullekin vastaajaryhmälle sopivimmalla tavalla (paperi- tai sähköinen lomake tai haastattelu). Tutkimukseen osallistui 6613 vastaajaa. Huomioimme kyselyn yhteydessä saamamme kehitystoiveet ja kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita!  

Lisätietoja: 

Susanna Järvinen 
Palvelujohtaja, Lasten ja nuorten palvelualue 
susanna.jarvinen@voimia.fi 

Tiina Tamiola 
Palvelujohtaja, Hoidon palvelualue 
tiina.tamiola@voimia.fi