Julkaistu: 20.3.2024

Pirkanmaan Voimia on haluttu kumppani

Voimian joka toinen vuosi toteutettavan hankintakumppanikyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tulosten perusteella sekä yksityiset palveluliikkeet että tavarantoimittajat ovat erittäin tyytyväisiä kumppanuuteen ja arvostavat yhteistyön sujuvuutta, johdonmukaisuutta ja selkeyttä.  

Kyselyssä hankintakumppanit arvoivat Voimian onnistumista usealla eri osa-alueella. Kumppaneiden kokemus yhteistyöstä on tutkimuksen perusteella kokonaisuutena erinomaisella tasolla 4,2/5 ja 93 % on tyytyväisiä kumppanuuteen Voimian kanssa. He pitävät yhteistyötä Voimian kanssa merkittävänä referenssinä omalle liiketoiminnalleen. 

In house -yhtiönä Voimia hyödyntää markkinoilla toimivien yritysten palveluita ja tuotteita monipuolisesti ja laajasti. Kumppaneina on esimerkiksi ateria- ja puhtauspalvelun tuottajia, laitevalmistajia, logistiikkatoimijoita, elintarviketuottajia ja muita tavarantoimittajia. Kilpailutukset antavat yrittäjille mahdollisuuden saada palveluitaan tai tuotteitaan laajasti käyttöön eri puolille Pirkanmaata.  

Kumppanit näkivät erityisenä vahvuutena sopimuksen aikaisen yhteistyön. Vastaajat arvostivat sitä, että hankintapäätöksen jälkeen eteneminen on ripeää ja johdonmukaista, roolit ja vastuut selvillä ja yhteistyö sujuu.  

Merkittävin positiivinen muutos kumppanien kokemuksessa on tapahtunut hankintaprosessin toimivuuden suhteen. Markkinavuoropuhelun hyödyntäminen​​ ja tarjouspyynnön selkeys saivat kiitosta. Prosessia on kehitetty ja hiottu palautteen perusteella ja kehitystoimet ovat selvästi onnistuneet. ​  

Kysely toteutettiin tammikuussa 2024 Pirkanmaan Voimian nykyisille kumppaneille ja Voimian toimeksi antamiin julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuneille. Kyselyn toteutti Balentor Oy.  

Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita!  

Tulemme kutsumaan kumppanimme vielä yhteiseen hankintakumppani-iltapäivään toukokuussa käymään läpi tarkemmin tutkimuksen tulokset sekä keskustelemaan jatkotoimenpiteistä ja yhteistyöstä Voimian kanssa. 

Lisätietoja 

Kehitysjohtaja Perttu Ylinen 
Pirkanmaan Voimia Oy 
perttu.ylinen@voimia.fi 
puh. ​040 9123 555