Julkaistu: 5.10.2021

Korona-aika haastoi ja opetti

Reilut puolitoista vuotta poikkeuksellista aikaa takana ja tänä syksynä arki on vihdoin palaamassa normaaliksi – ja samalla uusi normaali hakee muotoaan. Pirkanmaan Voimia Oy aloitti toimintansa 1.1.2019. joten suunnilleen 60 % yhtiön elinkaaresta on ajoittunut koronan leimaamaan aikaan. On aika tehdä pieni ”välitilinpäätös” eli havainnot korona-ajasta ja mitä se meille opetti.  

 Ruoka ja puhtaus ovat perustarpeita, joiden tarjonnan on sujuttava aina – tilanteessa kuin tilanteessa. Tiedon tarve varsinkin epidemian alkuvaiheessa oli valtava. Jotta Voimia voi toimia, tarvitsemme tietoa siitä, miten asiakkaan toiminta muuttuu. – Olen iloinen siitä, miten ketterästi tiedonvaihto alkoi sujua alun jälkeen asiakkaiden kanssa. Kaikilla oli ymmärrys siitä, että vain yhdessä voimme onnistua, kiittelee liiketoimintajohtaja Tarja Alatalo.    

 Erityisesti puhtauspalvelun merkitys korostui ja tehostetun siivouksen sisältöä, vaikutusta ja toteutusta päivitettiin ja arvioitiin läpi koko korona-ajan. Isoin yksittäinen kokonaisuus sekä mittakaavaltaan että työmäärältään oli etäkoululaisille jaettavien ateriakassien suunnittelu ja pakkaus sekä jakelu. – Oli toisaalta hieno huomata, että asiakkaamme luottavat Voimiaan asiantuntijana ja ajantasaisen tiedon lähteenä ja toisaalta taas on haastavaa rakentaa täysin uudessa tilanteessa nopeassa tahdissa uudet turvalliset tavat toimia, sanoo Alatalo 

 Tulevaisuuden kehittämiskohteiksi tunnistimme asiakas- ja kumppaniyhteistyön vahvistamisen entisestään. Tiedonkulun sujumiseen ja yhteisten pelisääntöjen sopimiseen panostaminen on ensisijaisen tärkeää nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Vahvuutemme kriisissä oli vahva asiantuntemus varautumisesta. Julkisia ateriapalveluita tuottavana toimijana Voimialla on varautumisvelvollisuus, jota ylläpidetään ja harjoitellaan säännöllisesti. Ja kyllä siihenkin saimme kehittämisajatuksia.  

 Pirkanmaan Voimia Oy sinnitteli läpi vaikean ajan poikkeuksellisen hyvin verrattuna muihin alan toimijoihin. Johtamisen fokus kohdistui poikkeustilanteessa työrauhan luomiseen ja turvaamiseen: toiminnot priorisoitiin, yhteinen ohjeistus sovittiin ja edettiin järjestelmällisesti. Myös perustellut mutta vaikeat ratkaisut toteutettiin suunnitellusti. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiö säilytti vakaan asemansa ja esimerkiksi lomautettua henkilöstöä pystyttiin kutsumaan takaisin töihin suunniteltua aikaisemmin. Haastava tilanne osoitti, että voimialainen yhteishenki ei ole sanahelinää vaan yhdessä todella onnistuimme. – Iso kiitos onnistumisesta kuuluu Voimian osaavalle ja joustavalle henkilöstölle, tähdentää toimitusjohtaja Esa Sairanen.