Kirjoittaja:

Virpi Uski

Ravitsemusasiantuntija, TtM

Julkaistu: 13.6.2024

Sujuvuutta erityisruokavalioiden ilmoittamiseen

Pirkanmaan Voimia uudisti erityisruokavalioiden ilmoittamista ruokapalveluissa ja otti käyttöön sähköisen erityisruokavaliolomakkeen päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosruokailussa.  Sekä asiakkaamme että me olemme tyytyväisiä uuteen vastuulliseen toimintatapaan, joka vahvistaa asiakasturvallisuutta. Jokainen lapsi ja nuori saa hänelle sopivan ruuan.  

Valmistamme päivittäin ruokaa 26 000 lapselle ja nuorelle päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin. Lasten ja nuorten palvelualueella noin 8 prosentilla ruokailijoista on jokin erityisruokavalio, joka perustuu joko terveydellisiin tai eettisiin syihin. On erittäin tärkeää, että ruokavalio ilmoitetaan selkeästi ja ruokavalion mahdollisia muutoksia on helppo päivittää. Näistä syistä päädyimme kehittämään tähän tarkoitukseen sähköisen erityisruokavaliolomakkeen, joka otettiin käyttöön helmikuussa 2023. 

Sähköisellä erityisruokavaliolomakkeella eli e-lomakkeella ilmoitetaan erityisruokavaliot ruokapalvelulle. Lomake täytetään, kun kyseessä on terveydellisiin syihin, kuten allergiaan tai muuhun sairauteen perustuva ruokavalio tai vegaaniruokavalio.  

Lomake on tietoturvallinen eli sen käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen. Lomakkeen täyttää terveydenhuolto eli lääkäri, ravitsemusterapeutti tai terveydenhoitaja. Perhe tai nuori saa terveydenhuollosta tulostetun lomakkeen itselleen päiväkotiin tai kouluun toimitettavaksi. Päiväkodit ja koulut eivät pääse e-tietokantaan eikä sähköinen lomake ohjaudu heille. Asiakkaamme ovat ottaneet lomakkeen innolla käyttöön: sähköisiä ilmoituksia tullut n. 1000 kpl reilun vuoden aikana.  

Tietoturvan lisäksi e-lomakkeella on useita muitakin etuja. Aikaisempien useiden eri lomakkeiden sijasta käytössä on nyt vain yksi, joka ohjautuu sähköisesti ruokapalvelulle e-tietokantaan. Tässä tietokannassa kaikki lomakkeille tallennetut tiedot säilyvät ja niihin on mahdollisuus palata. Ruokapalvelu, ruokaileva nuori tai lapsen perhe sekä terveydenhuolto voi halutessaan tarkistaa ruokapalvelulta mitä lomakkeeseen on kirjattu. Lomakkeen tiedot eivät muutu matkan varrella ts. ruokavaliotieto säilyy samana. 

Uudistuksen myötä lomakkeet käsitellään keskitetysti. Paperisten lomakkeiden arkistointi ja käsin kirjoitettujen lomakkeiden tulkinta ovat jääneet historiaan. Parhaimmillaan lapsen erityisruokavaliotieto säilyy koko päiväkoti- ja kouluajan tallessa, jos ruokapalvelun tuottaja säilyy samana ja erityisruokavalion tarve on pysyvä.  

Jaa tämä artikkeli somessa!