Kirjoittaja:

Pirkko Tuutti

Kohde-esihenkilö, TAYS Keskussairaala

Julkaistu: 3.4.2024

Ravitsemushoito – ruokapalvelun ja sairaalan yhteistyötä potilaan parhaaksi

Palvelujohtaminen ja laadun seuranta ravitsemushoidossa

Ravitsemushoito tukee potilaan toipumista sairaalahoidossa. Laadukkaalla ravitsemushoidolla saadaan lyhennettyä toipumisaikaa sekä ennaltaehkäistään huonosta ravitsemuksesta johtuvia sairauksia.

Palveluiden johtamisessa laadun seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää. Laatu määritellään jo palveluiden suunnitteluvaiheessa asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan.  Palveluiden kehittämisessä tärkein rooli on asiakkaalla.

Ruokapalvelut tekevät laadun seurantaa tiiviissä yhteistyössä palvelun tilaaja-asiakkaan kanssa. Toimin Pirkanmaan Voimian kohde-esihenkilönä TAYS Keskussairaalan ruokapalveluissa ja omassa työssäni näen, kuinka tärkeää laadun varmistaminen on. Teemme lähes päivittäin yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Ruokapalvelu järjestää säännöllisesti asiakaskyselyitä, joilla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Myös asiakasraateja voidaan hyödyntää kehittämisen työkaluna. Palvelusopimuksiin määritetään miten ja kuinka tiheästi laatukriteerejä seurataan palvelupolun jokaisessa vaiheessa.

Laadunseuranta lähtee elintarvikkeiden hankinnasta, jossa tulee ottaa huomioon raaka-aineiden ravitsemuksellisuus ja aistinvarainen laatu sekä kokonaistalous. Laatukriteerit on määritetty mm. ruokavalioihin, ravintosisältöön, ateriarytmiin, ruokalistoihin, tiedottamiseen, aterioiden ja tuotteiden tilaamiseen ja toimittamiseen, ruokatuotannon turvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen. Ravitsemushoidon toteutuksessa tulee myös mahdollisuuksien mukaan huomioida potilaan yksilölliset sekä kulttuuriin liittyvät tarpeet.

 Ravitsemushoito nopeuttaa toipumista ja vähentää kustannuksia

Ravitsemushoitosuositukset perustuvat kansainvälisiin suosituksiin, kliinisen ravitsemustieteen sekä lääketieteen tutkimustietoon ja hyviin käytäntöihin. Hyvällä ravitsemuksella paitsi edistetään toipumista, myös ehkäistään sairauksia ja vähennetään lisäsairauksien riskiä. Monissa sairauksissa ravitsemushoito on keskeinen tai jopa ainoa hoitomuoto.

Terveyttä edistävällä ruoalla sekä oikeanlaisella ravitsemushoidolla on mahdollisuus vähentää myös terveydenhoidon kustannuksia. Kustannuksia sairaalahoidossa kasvattaa esimerkiksi vajaaravitsemus, joka lisää infektioriskiä sekä sairaalajakson pituutta.  Siksi onkin tärkeää tarjota potilaille sairaalajakson aikana ravitsemuksellisesti oikeanlaisia monipuolisia aterioita ja ohjata ruokailutottumuksia oikeaan suuntaan.

Toimiva yhteistyö näkyy hyvänä asiakaskokemuksena

Kun yhteistyö ruokapalveluiden ja sairaalapalveluiden välillä toimii, on ruokailijankin asiakaskokemus yleensä positiivinen.

Ruokapalveluiden vastuulla on ruokalistasuunnittelu sekä ruokavalioiden toteutuksen suunnittelu ja ohjeistus. Ruokalistasuunnittelussa palveluntuottaja työskentelee yhdessä sairaalapalveluiden ravitsemussuunnittelijoiden sekä muiden yhteistyöryhmien kanssa. Ruokapalvelut vastaavat oman tuotantonsa suunnittelusta ja valmistavat potilaiden päivittäiset ateriat.

Ruokapalvelu tekee laatukierroksia yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa, joilla varmistetaan, että potilas saa tarvitsemansa palvelun. Ruokapalveluiden lisäksi merkittävässä roolissa ravitsemushoidon toteuttamisessa ovat sairaalahuoltajat, jotka tarjoilevat potilaalle osastolla juomalla ja leivällä täydennetyn aterian. Hyvä yhteistyö ruokapalveluiden ja sairaalahuollon välillä näkyy potilaalle asti hyvänä asiakaskokemuksena.

Säännöllinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö luo luottamusta sekä auttaa ymmärtämään toisen osapuolen näkemyksiä. Yhteistyö on parhaimmillaan sellaista, jossa roolit häviävät ja kaikilla on vain yksi yhteinen tavoite: kehittää asioita potilaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys edellä.

 

Kirjoittaja suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ylempää ammatillista korkeakoulututkintoa matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtamisesta.

 

Lähteet

Jaa tämä artikkeli somessa!