Kirjoittaja:

Esa Sairanen

Toimitusjohtaja

Julkaistu: 13.3.2023

Hyvinvointia ja alueellista elinvoimaa

Julkisomisteisten in house -yhtiöiden ja markkinatoimijoiden välille on vuosia rakennettu vastakkainasettelua. Asia nousi taas aktiiviseen keskusteluun, kun pitkään valmisteltu ja historiallisen suuri sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtyi suunnittelusta käytäntöön vuoden vaihtuessa. Usealla hyvinvointialueella in house -yhtiöillä oli keskeinen rooli uudistuksen käytännön toteutuksessa tukipalveluiden osalta.

Tulkintoja voi aina tehdä, mutta julkisesti omistetut palvelu- ja tuotantorakennetta uudistavat in house -yhtiöt ovat tässä roolissa ja tässä maailman ajassa paljon merkityksellisempiä kuin yleisesti mielletään. Ne ovat aikoinaan luotu juuri tiettyä tehtävää varten: korvaamaan julkisen sektorin omaa tuotantoa mahdollistaen samalla tuotantorakenteiden kehittämisen. In house -yhtiöille annettu tehtävä on synnyttää kokonaisuuksia, jotka hyödyntävät tehokkaasti markkinoilla toimivien yritysten tarjoamia ratkaisuja. In house -yhtiöt ovat siis ennemmin askel kohti markkinoita kuin toisinpäin. Vuoden vaihteessa tämän askeleen kokoluokka oli kansallisella tasolla useita satoja miljoonia euroja.

In house -yhtiöiden omistamisen ja lainsäädännön edellyttämän vaikuttamismahdollisuuden kautta niiden osakkailla – hyvinvointialueilla ja kunnilla – on edelleen mahdollisuus varmistaa halutun mukainen toiminta aivan kuin se olisi sen omaa. Tällä on erityisen suuri merkitys näinä aikoina, kun huoli esimerkiksi huoltovarmuudesta on Venäjän sotatoimien seurauksena noussut erittäin merkittävään rooliin. Huoltovarmuuteen ja kriittisiin toimintoihin liittyvissä toimenpiteissä tuskin koskaan tullaan siirtymään puhtaasti markkinaehtoiseen toimintaan. In house -yhtiöillä on siis myös vahvasti yhteiskunnallinen rooli.

In house -yhtiöiden toimintakenttä on hankinta- ja kilpailulain nojalla varsin tarkkaan säädelty ja markkinoilla toimiminen on rajattu selkeästi toiminnan ulkopuolelle. Yhtiöt hyödyntävätkin entistä enemmän markkinoilla toimivien yritysten tarjontaa oman palvelukokonaisuuden rakentamisessa. Esimerkiksi Voimian palveluiden kokonaisvolyymin kasvaessa myös toteuttamiemme kilpailutusten kautta tapahtuvat hankinnat, kuten palvelu-, materiaali- ja tarvikeostot kasvavat merkittävästi. Kokonaisostomme markkinoilta tulevat tänä vuonna olemaan yli 40 milj. euroa. Nämä hankinnat mahdollistavat palveluiden tuottamisen asiakkaille suunnitellulla tavalla. Samalla ostot lisäävät alueellista elinvoimaa myös yritysten toimintavolyymin kasvun kautta. Voimia työllistää tänä päivänä yli 1000 henkeä omassa toiminnassaan. Sen lisäksi työllistämme ostopalveluiden kautta eri yrityksissä satoja henkilöitä välillisesti eri puolilla Pirkanmaata. Hyvinvointia ja merkittävää alueellista elinvoimaa syntyy yhteisen tekemisen kautta.

Omassa ydintehtävässämme onnistuminen tarkoittaa siis paljon muutakin kuin peruspalveluiden tuottamista. Se edellyttää mm. jatkuvaa markkinoiden kilpailuttamista ja hyödyntämistä parhaan ratkaisun hakemiseksi, kokonaisuuden hallintaa, toimintojen kehittämistä ja yhdistämistä. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Voimian kehittämä combo-yhdistelmämalli puhtauspalveluissa, jossa toimipaikassa puhtauspalveluita tuottaa kaksi palveluntuottajaa: Voimian oma palvelutuotanto sekä kilpailutettu yrityskumppani.  Voimia järjestää puhtauspalveluita Tampereen kaupungille ja yhdistelmätoimintatapa luotiin alun perin uimahallien erityistarpeisiin, jossa puhtauspalvelua Voimian kanssa toteuttaa markkinoilla toimiva yritys molempien toimijoiden erikoisosaamista ja vahvuuksia hyödyntäen. Hyvien kokemusten perusteella toimintamalli laajentui vuoden alussa myös muihin kohteisiin. Uudenlaista ajattelua edustava toimintamalli on palkintoehdokkaana tällä viikolla 15.-16.3.2023 Tampereen messukeskuksessa järjestettävässä Finnclean-messujen innovaatiokilpailussa.

Yhteistyön kautta eteenpäin ja tervetuloa vierailemaan messuosastollamme!

Jaa tämä artikkeli somessa!