Julkaistu: 24.3.2021

Pirkanmaan Voimialle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Pirkanmaan Voimia Oy:n ateria- ja puhtauspalveluille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että palvelu on tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Avainlippu on meille erittäin tärkeä tunnus, jonka avulla kerromme asiakkaillemme ateria- ja puhtauspalveluidemme kotimaisuudesta. Voimian palvelutuotanto, asiakkaat ja omistajat ovat kokonaisuudessaan täältä Pirkanmaalta. Avainlippu on ensisijaisesti viesti suomalaisesta työstä sekä vastuullisesta toiminnasta, sanoo Pirkanmaan Voimian toimitusjohtaja Esa Sairanen.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia. – Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä, Mentu kertoo.

Lisätietoja

Matliisa Lehtinen
Viestintäpäällikkö
Pirkanmaan Voimia Oy
puh. 00 837 0347
matliisa.lehtinen@voimia.fi

Reetta Mentu
Markkinointipäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto
puh. 050 561 5030
reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi