Kirjoittaja:

Tarja Alatalo

Liiketoimintajohtaja, Ateria-ja puhtauspalvelut

Julkaistu: 15.2.2022

Pirkanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalvelut valmistelussa

Minulla on ilo ja kunnia saada avata Voimian uusi blogipalsta, johon voimialaiset kirjoittavat työhönsä liittyvistä asioista, ajankohtaisista kuulumisista ja havainnoistaan niin toimialasta kuin monista muistakin näkökulmista.

Kohti hyvinvointialuetta

Minun kalenteriani hallitsee tänä vuonna eniten Pirkanmaan hyvinvointialueen eli Pirhan valmisteluun liittyvät tehtävät. Pirkanmaan Voimian roolina on tukea väliaikaista valmisteluelintä eli tuttavallisemmin Vatea ateria-ja puhtauspalveluihin liittyvässä valmistelussa. Myös muille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin in-house -yhtiöille kuten Tuomi Logistiikalle, Monetralle ja Istekille tällainen rooli on osoitettu oman toimialansa palveluissa.

Viime vuoden lopulla Pirkanmaan kunnat saivat Vatesta virallisen tietopyyntöpaketin hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvästä sote-toiminnasta ja siihen liittyvistä tukipalveluista, sopimuksista, tiloista ynnä muusta. Sen lisäksi Voimia pyysi kunnista tarkempaa toiminnallista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä aterioista ja puhtaudesta. Kollegat eri puolilla Pirkanmaata ovat hienosti ahkeroineet tietopyyntöjen parissa. Haluankin kiittää lämpimästi kaikkia kollegoita vaivannäöstä ja tietojen toimittamisesta. Ensimmäinen askel hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden rakentamisessa on otettu.

Yhdessä turvataan palveluiden sujuva jatkuminen

Nyt tammi-helmikuussa olemme käyneet toiminnallisia tietoja läpi yhdessä kuntien kanssa, varmentaneet ymmärrystämme ja tarkentaneet tietoja. On keskusteltu myös toimialan tulevaisuuden haasteista ja muista askarruttavista asioista. Leimallista on se, että keskusteluissa kumpuaa yhteistyön henki ja halu tukea toiminnan siirtoa. Yksi yhteinen ja hyvin aiheellinen kysymys on ollut kaikilla: ”Koska tulette käymään?”

Aluevaltuusto päättää tukipalveluista toukokuussa. Kerättyjen tietojen pohjalta voidaan luoda kokonaiskuvaa ja miettiä suuntaviivoja, mutta hyvätkin suunnitelmat tarkentuvat vasta, kun on tutustuttu toimintaan ja sen puitteisiin paikan päällä kevään aikana. Toiveeni on, että vielä kevään aikana voisimme kertoa yhteisesti Pirkanmaan kunnille hyvinvointialueelle siirtyvästä ateria- ja puhtauspalvelun toiminnallisesta kokonaisuudesta, valmistelun etenemisestä ja aikatauluista. Syksyllä pääsisimme jo aimo harppauksen lähemmäs toimintaa. Tärkein tavoite on palvelujen sujuva jatkuminen kaikille sote-asiakkaille eri puolilla Pirkanmaata vuodenvaihteessa 2023. Yhdessä onnistumme!

Pysy kanavalla, kerromme blogissa jatkossa lisää myös Pirhan ateria- ja puhtauspalvelujen valmisteluun liittyvää asiaa!

Jaa tämä artikkeli somessa!